Ook tijdens deze onrustige corona tijden zijn wij open!
Klik hier voor meer informatie...

Tarieven

FysioME heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar dan wordt fysiotherapie en/of (binnenkort) manuele therapie vergoed conform uw polisvoorwaarden.

Bent u niet (voldoende) aanvullend verzekerd of bent u verzekerd bij een verzekeraar waar FysioME geen contract mee heeft dan zijn de onderstaande tarieven op u van toepassing.

Diensten

Zitting fysiotherapie€37,85
Screening Directe Toegankelijkheid
Fysiotherapie
€16,35
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€72,75
Extra lange zitting€72,75
Telefonisch Consult€16,35
Intake na screening / verwijzing€47,40
Toeslag voor behandeling aan huis€16,35
Toeslag voor behandeling
in inrichting
€16,35
Toeslag buiten reguliere werktijden€13,80
Niet nagekomen afspraak€37,85
Patiënten informatie aan
schadeverzekeraars
€86,75

Producten (incl. BTW)

Balance bal (75 cm)€25,60
Balance bal (65 cm)€24,00
Balance bal (55 cm)€20,75
Dynaband (1 mtr)€6,50
Foamrol klein (30 cm)€35,50
Foamrol groot (100 cm)€42,75
Miniband light (geel)/per stuk€5,60
Miniband medium (groen)/per stuk€6,10
Miniband heavy (blauw)/per stuk€7,15
Miniband extra heavy (zwart)/per stuk€7,65
Schouderkatrol€ 15,20
Curetape /per rol 5cm x 5mtr€13,30
Leukotape sport 3,75cm breed€6,65
Leukotape P combi pack€21,50
Bovenstaande prijzen zijn geldig vanaf 01-06-2019

Vergoeding

Fysiotherapie wordt voor het merendeel vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. Slechts een deel van de vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering:

  • Bij chronische aandoeningen worden de eerste 20 behandelingen niet vanuit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen kunnen vergoed worden uit de aanvullende verzekering, maar dat is afhankelijk of u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en welke polisvoorwaarden daarin staan met betrekking tot vergoeding van fysiotherapie.
  • Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerst 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Als er meer behandelingen nodig zijn zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten.
  • Bij incontinentieproblemen worden de eerste 9 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed (en zondig daarna via de aanvullende verzekering)

Betalingsvoorwaarden FysioME

Fysiotherapie wordt voor het merendeel vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. Slechts een deel van de vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patient/klant en FysioME.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u in rekening worden gebracht (zie bovenstaande tabel voor het tarief).
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten en/of producten geschiedt binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het FysioME vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie/factuur zal er dan ook wettelijke rente worden gevorderd
  4. Alle met de incasso van de gedeclareerde/gefactureerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitenrechtelijke kosten, komen te laste van de patient/klant.
  5. Indien FysioME zich voor het betaalbaar stellen van de declaraties/facturen, wegens door hem geleverde diensten, heeft verbonden aan een factoringbedrijf dan zullen de betalingsvoorwaarden van het factoringbedrijf prevaleren